องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4350-1894

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000007
วันนี้ 000001
วานนี้ 000001
เดือนนี้ 000125
เดือนก่อน 000228
ปีนี้ 000718
ปีก่อน 006772
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - 21 ก.พ. 2566(ดู 17) 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ - 2 ก.พ. 2566(ดู 28) 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 2 ก.พ. 2566(ดู 26) 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 1 ก.พ. 2566(ดู 25) 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และกล่าวโทษ การกระทำความผิดเกี่ยวกับการทวงถามหนี้และการปล่อยเงินกู้นอกระบบ - 1 ก.พ. 2566(ดู 49) 
  ประชาสัมพันธ์การประมูลทะเบียนรถเลขสวยสำหรับรภยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน - 1 ก.พ. 2566(ดู 30) 
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างในพื้นที่ - 31 ม.ค. 2566(ดู 22) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 17 มี.ค. 2566(ดู 20) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานบุนวมมีพนักพิงหลัง จำนวน 2 ตัว - 15 ก.พ. 2566(ดู 21) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนม www.khoksawang๑๐๑.go.th จำนวน 1 เว็บ - 13 ก.พ. 2566(ดู 16) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกห้วยน้ำขุ่น ห้วยน้ำขุ่น บ.โคกสว่าง ม.8 ต.โคกสว่าง - 6 ก.พ. 2566(ดู 20) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ.หาญไพรวัลย์ ม.3 ต.โคกสว่าง  - 6 ก.พ. 2566(ดู 17) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ - 3 ก.พ. 2566(ดู 17) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (อุปกรณ์ดับไฟป่า ) จำนวน ๔ รายการ - 20 ม.ค. 2566(ดู 28) 

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เข้าร่วมงานกีฬาประเพณี ท้องที่ ท้องถิ่น (ดู 89)

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ตำบลโคกสว่างประจำปีงบประมาณ 2566 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำนักงานเทศบาลนครสกนคร ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง (ดู 9)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ดู 422)

โควิดสายพันธุ์อินเดียเกิดการกลายพันธุ์ทั้งแบบ Double Mutant และTriple Mutant Variant ส่งผลให้อันตรายกว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิม และด้วยการระบาดอย่างหนักในประเทศอินเดียทำให้ทั่วโลกต่างให้ความสนใจในการศึกษาเพื่อเตรียมรับมือป้องกัน (ดู 371)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : [17 มี.ค. 2566]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 : [13 ม.ค. 2566]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) : [29 ธ.ค. 2565]
  แผนดำเนินงานประจำปี 2566 : [15 ธ.ค. 2565]
  แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามการใช้พลังงาน ปี 2566 : [7 พ.ย. 2565]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 : [28 ก.ย. 2565]
  ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [18 เม.ย. 2565]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 : [18 เม.ย. 2565]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 : [18 เม.ย. 2565]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร