องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4350-1894

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00042
วานนี้ 00047
เดือนนี้ 01134
เดือนก่อน 00378
ปีนี้ 03272
ปีก่อน 06772
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงทหาดไทย - 27 ก.ย. 2566(ดู 5) 
  ประชาสัมพันธ์ ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด - 27 ก.ย. 2566(ดู 23) 
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ปิดประกาศ เรื่อง การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกร ผู้ได้รับการจัดที่ดินถึงแก่ความตาย  - 27 ก.ย. 2566(ดู 6) 
  ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ - 27 ก.ย. 2566(ดู 5) 
  ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตทำไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) - 27 ก.ย. 2566(ดู 5) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - 21 ก.ย. 2566(ดู 12) 
  ประชาสัมพันธ์ประกาศผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล - 18 ก.ย. 2566(ดู 16) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตทับคอนกรีตรอบหมู่บ้านเหล่าหม้อ ม.5 ต.โคกสว่าง - 12 พ.ค. 2566(ดู 67) 
  ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตทับคอนกรีต ม.5 บ้านเหล่าหม้อ ต.โคกสว่าง - 11 เม.ย. 2566(ดู 75) 
  ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลตฯ ม.5 อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 4 เม.ย. 2566(ดู 68) 
  ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ม.5 ต.โคกสว่าง - 28 มี.ค. 2566(ดู 80) 
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 17 มี.ค. 2566(ดู 100) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานบุนวมมีพนักพิงหลัง จำนวน 2 ตัว - 15 ก.พ. 2566(ดู 96) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนม www.khoksawang๑๐๑.go.th จำนวน 1 เว็บ - 13 ก.พ. 2566(ดู 93) 
  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Lenovo รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๓๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  จ้างเหมาโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ๓๓๐.๐๐ ตร.ม. บ้านโนนพระ หมู่ที่๖ ตำบลโคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดช่องระบายน้ำขนาดปากกว้าง ๐.๕๐เมตร ลึก๐.๓๒ เมตร ความยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่๔ ตำบลโคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ บพ ๖๒๓๒ รอ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-12
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-12
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง) จำนวน 60 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-12
  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน จำนวน ๓๖ ลิตร และน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๑๖ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-12

ภาพกิจกรรม

วันที่ 22 กันยายน 2566 ท่าน สจ. แทนรัฐ สุจารี พร้อมด้วย นายพีรวิชญ์ ลีวัฒน์พงษ์ ปลัดอำเภอ นายกิตติศักดิ์ พลศรีเมือง กำนันตำบลโคกสว่าง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมกับ นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายพล พรรคล รองนายกฯ นา (ดู 11)

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายวิลัย โพธิ์มาตร์ รองประธานสภาฯ นายเทพพิทักษ์ ศรีไชยวาน เลขานุการฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมกับ นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และคณะผู้บริหา (ดู 10)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ดู 523)

โควิดสายพันธุ์อินเดียเกิดการกลายพันธุ์ทั้งแบบ Double Mutant และTriple Mutant Variant ส่งผลให้อันตรายกว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิม และด้วยการระบาดอย่างหนักในประเทศอินเดียทำให้ทั่วโลกต่างให้ความสนใจในการศึกษาเพื่อเตรียมรับมือป้องกัน (ดู 437)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

พ่อปู่วิรูปักโขนาคราชและแม่ย่านพเกตุนาคินีวิสุทธิเทวี วัดศรีสะอาด หมู่ 2 บ้านแก้ง (ดู 137)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 : [20 ก.ย. 2566]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 : [25 ก.ค. 2566]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 : [20 เม.ย. 2566]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 : [20 เม.ย. 2566]
  ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [20 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 : [19 เม.ย. 2566]
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน : [19 เม.ย. 2566]
  คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : [19 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [19 เม.ย. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร