องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4350-1894

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00009
วานนี้ 00013
เดือนนี้ 00000
เดือนก่อน 00256
ปีนี้ 01239
ปีก่อน 06772
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน - 1 มิ.ย. 2566(ดู 12) 
  ประชาสัมพันธ์ การบินด้วยอากาศไร้คนขับสำหรับจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด - 29 พ.ค. 2566(ดู 4) 
  แจ้งเตือนภัย สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้ตรวจสอบพบ เพจ Facebook ชื่อ "ศูนย์ดำรงธรรม" ได้นำตราสัญลักษณ์ของศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ เป็นรูปภาพประจำตัวและภาพหน้าปก เพื่อหลอกหลวงประชาชน - 29 พ.ค. 2566(ดู 3) 
  ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 29 พ.ค. 2566(ดู 2) 
  ประกาศคณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติ เรื่องธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๖ - 29 พ.ค. 2566(ดู 4) 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ - 29 พ.ค. 2566(ดู 3) 
  ประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับโอน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ๕ ตำแหน่ง จำนวน ๕ อัตรา - 3 พ.ค. 2566(ดู 17) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตทับคอนกรีตรอบหมู่บ้านเหล่าหม้อ ม.5 ต.โคกสว่าง - 12 พ.ค. 2566(ดู 7) 
  ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตทับคอนกรีต ม.5 บ้านเหล่าหม้อ ต.โคกสว่าง - 11 เม.ย. 2566(ดู 26) 
  ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลตฯ ม.5 อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 4 เม.ย. 2566(ดู 16) 
  ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ม.5 ต.โคกสว่าง - 28 มี.ค. 2566(ดู 28) 
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 17 มี.ค. 2566(ดู 49) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานบุนวมมีพนักพิงหลัง จำนวน 2 ตัว - 15 ก.พ. 2566(ดู 43) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนม www.khoksawang๑๐๑.go.th จำนวน 1 เว็บ - 13 ก.พ. 2566(ดู 41) 
  จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลและทดสอบปริมาณน้ำบาดาลและเปลี่ยนวัสดุขนาดบ่อ๔-๖ นิ้ว ประปาหมู่บ้าน อบต.โคกสว่าง จำนวน ๓ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-30
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฺBrother MFC-L๓๗๓๕ Multifunction เลเซอร์ สีLED จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-15
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ทรงถ้วย ขนาดความจุน้ำ ๒,๕๐๐ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-12
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตทับ คอนกรีต (Overlay)รอบหมู่บ้านเหล่าหม้อ หมู่ที่ ๕ ผิวทางกว้าง ๔.๐๐เมตร ระยะทางยาว ๒,๐๑๕เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๖๐ ตารางเมตร ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2023-05-12
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-03
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-02
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-02

ภาพกิจกรรม

อบต. โคกสว่าง จัดประชุมประชาคมปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 15)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายวิลัย โพธิ์มาตร์ รองประธานสภา นายเทพพิทักษ์ ศรีไชยวาน เลขาประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมกับนายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และคณะผู้บริหาร (ดู 14)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ดู 451)

โควิดสายพันธุ์อินเดียเกิดการกลายพันธุ์ทั้งแบบ Double Mutant และTriple Mutant Variant ส่งผลให้อันตรายกว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิม และด้วยการระบาดอย่างหนักในประเทศอินเดียทำให้ทั่วโลกต่างให้ความสนใจในการศึกษาเพื่อเตรียมรับมือป้องกัน (ดู 391)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 : [20 เม.ย. 2566]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 : [20 เม.ย. 2566]
  ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [20 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 : [19 เม.ย. 2566]
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน : [19 เม.ย. 2566]
  คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : [19 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [19 เม.ย. 2566]
  ข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด : [19 เม.ย. 2566]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 : [19 เม.ย. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร