องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4350-1894

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00009
วันนี้ 00005
วานนี้ 00004
เดือนนี้ 00024
เดือนก่อน 01129
ปีนี้ 05225
ปีก่อน 06772
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - 1 ธ.ค. 2566(ดู 3) 
  ประชาสัมพันธ์การตั้งโฆษกกระทรวงมหาดไทย - 29 พ.ย. 2566(ดู 11) 
  ประชาสัมพันธ์การจุดพลุและปล่อยโคมลอย เนื่องในเทศกาลลอยกระทงและเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ - 22 พ.ย. 2566(ดู 12) 
  ประชาสัมพันธ์ มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม - 21 พ.ย. 2566(ดู 38) 
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานท้องถิ่น ตำแหน่งสายวานผู้บริหาร - 20 พ.ย. 2566(ดู 19) 
  ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... - 20 พ.ย. 2566(ดู 22) 
  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - 10 พ.ย. 2566(ดู 17) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตทับคอนกรีตรอบหมู่บ้านเหล่าหม้อ ม.5 ต.โคกสว่าง - 12 พ.ค. 2566(ดู 98) 
  ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตทับคอนกรีต ม.5 บ้านเหล่าหม้อ ต.โคกสว่าง - 11 เม.ย. 2566(ดู 107) 
  ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลตฯ ม.5 อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 4 เม.ย. 2566(ดู 101) 
  ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ม.5 ต.โคกสว่าง - 28 มี.ค. 2566(ดู 117) 
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 17 มี.ค. 2566(ดู 140) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานบุนวมมีพนักพิงหลัง จำนวน 2 ตัว - 15 ก.พ. 2566(ดู 135) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนม www.khoksawang๑๐๑.go.th จำนวน 1 เว็บ - 13 ก.พ. 2566(ดู 129) 
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ห้องประชุม อบต.จำนวน ๖ รายการและผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ห้องสภา อบต. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-24
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-01
  ซื้ออาหารเสริมนม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ๒๐๐ มิลลิลิตร พร้อมหลอด ตรานมโรงเรียน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ศพด.สามพานประชาสรรค์ ศพด.โคกสว่างหาญ ศพด.บ้านแก้งศรีสว่าง จำนวน ๑,๙๓๖ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-30
  จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดกรองและทรายกรอง ประปาหมู่บ้าน ม.๖ บ้านโนนพระ และ เปลี่ยนกรวดกรองและทรายกรอง ประปาหมู่บ้าน ม.๙ บ้านหนองหิน จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ Ricoh รหัสครุภัณฑ์ ๔๗๓-๖๓-๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-27
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อพีวีชี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 25 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-23
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว แบบRIGD FRAME ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x.๕.๐ เมตร บ.เหล่าหม้อ ม.๕ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-13

ภาพกิจกรรม

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง และนายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ได้เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งกีฬาโรงเรียนสามพานประชาสรรค์ (ดู 3)

เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม หนองพอกเมืองงาม เป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร ในทุกตำบลของอำเภอหนองพอก (ดู 5)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ดู 562)

โควิดสายพันธุ์อินเดียเกิดการกลายพันธุ์ทั้งแบบ Double Mutant และTriple Mutant Variant ส่งผลให้อันตรายกว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิม และด้วยการระบาดอย่างหนักในประเทศอินเดียทำให้ทั่วโลกต่างให้ความสนใจในการศึกษาเพื่อเตรียมรับมือป้องกัน (ดู 469)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

พ่อปู่วิรูปักโขนาคราชและแม่ย่านพเกตุนาคินีวิสุทธิเทวี วัดศรีสะอาด หมู่ 2 บ้านแก้ง (ดู 412)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนดำเนินงานประจำปี 2567 : [18 ต.ค. 2566]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 : [20 ก.ย. 2566]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 : [25 ก.ค. 2566]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 : [20 เม.ย. 2566]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 : [20 เม.ย. 2566]
  ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [20 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 : [19 เม.ย. 2566]
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน : [19 เม.ย. 2566]
  คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : [19 เม.ย. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร