องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4350-1894

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00001
วานนี้ 00004
เดือนนี้ 00244
เดือนก่อน 00671
ปีนี้ 03929
ปีก่อน 05749
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - 21 พ.ค. 2567(ดู 6) 
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ๒๕๖๗ - 21 พ.ค. 2567(ดู 7) 
  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - 21 พ.ค. 2567(ดู 9) 
  ประชาสัมพันธ์ การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในคดีครอบครัวเฉลิมพระเกียรติฯ - 21 พ.ค. 2567(ดู 7) 
  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาบอลมวนชน "อำเภอหนองพอกคัพ" ประจำปี ๒๕๖๗ - 20 พ.ค. 2567(ดู 5) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประกาศเรื่อง โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและออกบริการเก็บภาษีในเขตพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๗ - 17 พ.ค. 2567(ดู 6) 
  ปิดประกาศ เรื่องหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) จำนวน ๑ ฉบับ - 15 พ.ค. 2567(ดู 12) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตทับคอนกรีตรอบหมู่บ้านเหล่าหม้อ ม.5 ต.โคกสว่าง - 12 พ.ค. 2566(ดู 379) 
  ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตทับคอนกรีต ม.5 บ้านเหล่าหม้อ ต.โคกสว่าง - 11 เม.ย. 2566(ดู 484) 
  ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลตฯ ม.5 อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - 4 เม.ย. 2566(ดู 395) 
  ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ม.5 ต.โคกสว่าง - 28 มี.ค. 2566(ดู 416) 
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 17 มี.ค. 2566(ดู 439) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานบุนวมมีพนักพิงหลัง จำนวน 2 ตัว - 15 ก.พ. 2566(ดู 444) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนม www.khoksawang๑๐๑.go.th จำนวน 1 เว็บ - 13 ก.พ. 2566(ดู 427) 
  ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขวดละ ๑ มล. ขนาด ๑ โด๊ส/ขวดพร้อมเครื่องหมาย ใบรับรองการฉีดวัคซีน เข็มฉีดยาและหลอดฉีดยาพาสติก ถุงมือ จำนวน ๑๒๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-17
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมทั้งเสริมผิวจราจรลูกรัง งานดินยกร่องพูนดินขนาดฐาน กว้าง ๕.๐๐เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร สูง๐.๕๐เมตร งานลูกรังขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ม.๑๐ บ้านนาชมภู ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-07
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมทั้งเสริมผิวจราจร งานดินยกร่องพูนดินขนาดฐาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๔๗๖.๐๐ เมตร สูง๐.๕๐เมตร งานลูกรังขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๔๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ม.๒ บ้านแก้ง ต.โคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-07
  ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Ricoh รุ่น SPC261DNW จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-29
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบPCตั้งโต๊ะ acer Veriton Es๒๖๙๐G CPU Inter i๕-๑๒๔๐๐จำนวน ๒ เครื่องและ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิดNetwork Brother Laser HL-L๒๓๗๕DW จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-29
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบPCตั้งโต๊ะ acer Veriton Es๒๖๙๐G CPU Inter i๕-๑๒๔๐๐จำนวน ๒ เครื่องและ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิดNetwork Brother Laser HL-L๒๔๖๐DW จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-26
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบPCตั้งโต๊ะ acer Veriton Es๒๖๙๐G CPU Inter i๕-๑๒๔๐๐จำนวน ๒ เครื่องและ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิดNetwork Brother Laser HL-L๒๓๗๕DW จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-26

ภาพกิจกรรม

​วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคลตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวพึ่งพิงตำบลโคกสว่าง (ดู 8)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เลี้ยงปู่ตาห้วยอ่างขึ้น ณ ดอนปู่ตาบ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 8)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (ดู 56)

โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล (ดู 48)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ดู 848)

โควิดสายพันธุ์อินเดียเกิดการกลายพันธุ์ทั้งแบบ Double Mutant และTriple Mutant Variant ส่งผลให้อันตรายกว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิม และด้วยการระบาดอย่างหนักในประเทศอินเดียทำให้ทั่วโลกต่างให้ความสนใจในการศึกษาเพื่อเตรียมรับมือป้องกัน (ดู 741)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

พ่อปู่วิรูปักโขนาคราชและแม่ย่านพเกตุนาคินีวิสุทธิเทวี วัดศรีสะอาด หมู่ 2 บ้านแก้ง (ดู 1150)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี : [24 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [9 เม.ย. 2567]
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน : [9 เม.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [9 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567 : [9 เม.ย. 2567]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 : [9 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 : [9 เม.ย. 2567]
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ : [5 เม.ย. 2567]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [5 เม.ย. 2567]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร