องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 7

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567   1 เม.ย. 2567 9
แผนดำเนินงานประจำปี 2567   18 ต.ค. 2566 279
แผนดำเนินงานประจำปี 2566   15 ธ.ค. 2565 105
แผนดำเนินงานประจำปี 2565   1 เม.ย. 2565 172
แผนดำเนินงานประจำปี 2564   21 เม.ย. 2564 301
แผนการดำเนินงาน   1 ต.ค. 2561 478