องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 14

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน พ.ศ. 2565   7 เม.ย. 2565 89
บันทึกแจ้งผลการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2564   26 ต.ค. 2564 51
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   4 ม.ค. 2564 59