องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 4

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน   9 เม.ย. 2567 46
รายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖   25 ธ.ค. 2566 258
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   19 เม.ย. 2566 119