องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง คสล ม.2 23 ก.พ. 2565 212
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างคลส.ม.1 ต.โคกสว่าง 7 ก.พ. 2565 209
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ม.2 7 ก.พ. 2565 212
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ม.9 7 ก.พ. 2565 206
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง 1 พ.ย. 2564 354
ประกาศราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 14 ตัว และเครื่องบันทึก 2 เครื่อง 21 ต.ค. 2564 356
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดทำป้ายไวนิล 11 รายการ 30 พ.ย. 542 385
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาติดตั้งกล้องพร้อมอุปกรณ์ 30 พ.ย. 542 273
เปิดเผยราคาจัดซื้อวัสดุเลือกตั้ง จำนวน 40 รายการ 30 พ.ย. 542 270
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อชุดตรวจAntigen test kit (Atk) 30 พ.ย. 542 3033
เปิดเผยราคากลาง วัสดุประปา 12 รายการ 30 พ.ย. 542 243
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ บรรทุก(ดีเซล) 4 ประตู 30 พ.ย. 542 181