องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 30

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด 2 ช่อง แบบ RIGD FRAME ม.2 บ.แก้ง 23 มิ.ย. 2566 306
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง คสล ม.2 23 ก.พ. 2565 396
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างคลส.ม.1 ต.โคกสว่าง 7 ก.พ. 2565 412
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ม.2 7 ก.พ. 2565 467
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ม.9 7 ก.พ. 2565 399
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง 1 พ.ย. 2564 561
ประกาศราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 14 ตัว และเครื่องบันทึก 2 เครื่อง 21 ต.ค. 2564 576
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดทำป้ายไวนิล 11 รายการ 30 พ.ย. 542 554
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาติดตั้งกล้องพร้อมอุปกรณ์ 30 พ.ย. 542 376
เปิดเผยราคาจัดซื้อวัสดุเลือกตั้ง จำนวน 40 รายการ 30 พ.ย. 542 390
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อชุดตรวจAntigen test kit (Atk) 30 พ.ย. 542 3238
เปิดเผยราคากลาง วัสดุประปา 12 รายการ 30 พ.ย. 542 334
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ บรรทุก(ดีเซล) 4 ประตู 30 พ.ย. 542 274