องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 10

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567   20 ก.ย. 2566 273
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566   28 ก.ย. 2565 185
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565   1 เม.ย. 2565 181
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564   22 เม.ย. 2564 1050