องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 22

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   7 เม.ย. 2565 119
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ )   29 เม.ย. 2564 284