องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 17

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566   7 เม.ย. 2566 38
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565   7 เม.ย. 2565 154
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ )   29 เม.ย. 2564 313