องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 16

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เข้าร่วมงานกีฬาประเพณี ท้องที่ ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เข้าร่วมงานกีฬาประเพณี ท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อนพ้องน้องพี่ ท้องที่ท้องถิ่นสามัคคี ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 11 พฤษจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองพอก... วันที่ 9 ธ.ค. 2567 (ดูู 89)

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ตำบลโคกสว่างประจำปีงบประมาณ 2566 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำนักงานเทศบาลนครสกนคร ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ตำบลโคกสว่างประจำปีงบประมาณ 2566 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำนักงานเทศบาลนครสกนคร ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 9 มี.ค. 2566 (ดูู 9)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ตอนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ณ วัดศรีสะอาด บ้านแก้ง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 13 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ตอนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ณ วัดศรีสะอาด บ้านแก้ง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 9 มี.ค. 2566 (ดูู 37)

โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกพืชตามแนวปรัชดาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการฝึกอบรมและดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนารายได้ เพื่อความยั่งยืน” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ฝึกอบรมการปลูกพืชตามแนวปรัชดาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห

โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกพืชตามแนวปรัชดาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการฝึกอบรมและดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนารายได้ เพื่อความยั่งยืน” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ฝึกอบรมการปลูกพืชตามแนวปรัชดาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง วันที่..... วันที่ 3 มี.ค. 2566 (ดูู 46)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตอนรับ นายเศกสิทธิ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังห

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายเสรี  สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตอนรับ นายเศกสิทธิ  ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีโครงกา..... วันที่ 22 ก.พ. 2566 (ดูู 24)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และนายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ตอนรับ คณะศ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายศุภกร  สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และนายเสรี  สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ตอนรับ คณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบ..... วันที่ 20 ก.พ. 2566 (ดูู 21)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยมีนายเสรี สามารถ ประธานสภา เป็นประธานในการประชุม และ นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมกับคณะผู้บริหาร แล

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยมีนายเสรี สามารถ ประธานสภา เป็นประธานในการประชุม และ นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมกับคณะผู้บริหาร และปลัด ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการโ..... วันที่ 15 ก.พ. 2566 (ดูู 18)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 14 ก.พ. 2566 (ดูู 39)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานภารกิจ พนักงานทั่วไป และจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานภารกิจ พนักงานทั่วไป และจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 7 ก.พ. 2566 (ดูู 15)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะและอาชีพด้านการเกษตร หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์ “พัฒนาคน พัฒนางานพัฒนารายได้เพื่อความยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะและอาชีพด้านการเกษตร หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์ “พัฒนาคน พัฒนางานพัฒนารายได้เพื่อความยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อ..... วันที่ 3 ก.พ. 2566 (ดูู 67)

วันที่ 6 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ประชุมประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานภารกิจ พนักงานทั่วไป และจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 6 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ประชุมประจำเดือน มกราคม 2566  เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานภารกิจ พนักงานทั่วไป และจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 6 ม.ค. 2566 (ดูู 29)

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีส

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดศรีสะอาด บ้า..... วันที่ 29 ธ.ค. 2565 (ดูู 47)

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นประธานพิธีเปิด โครงการร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลัก

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นประธานพิธีเปิด โครงการร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกส..... วันที่ 7 ธ.ค. 2565 (ดูู 34)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลอย่างเป็นระบบ และมอบถังขยะเปียกให้กับประชาชน ณ วัดศรีไพรวัลย์ บ้านหาญไพรวัลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัด

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลอย่างเป็นระบบ และมอบถังขยะเปียกให้กับประชาชน ณ วัดศรีไพรวัลย์ บ้านหาญไพรวัลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 21 พ.ย. 2565 (ดูู 80)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 วุฒิสภา ศรัทธาความดี คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก และเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา พร้อมด้วย นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ แม่อนงค์ ศรีไชยบาล ณ บ้านหาญ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 วุฒิสภา ศรัทธาความดี คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก และเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา พร้อมด้วย นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ แม่อนงค์ ศรีไชยบาล ณ บ้านหาญไพรวัลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จั..... วันที่ 16 พ.ย. 2565 (ดูู 37)

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายวิลัย โพธิ์มาตร์ รองประธานสภา นายเทพพิทักษ์ ศรีไชยวาน เลขาประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญวิสา

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายวิลัย โพธิ์มาตร์ รองประธานสภา นายเทพพิทักษ์ ศรีไชยวาน เลขาประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริห..... วันที่ 21 ก.ย. 2565 (ดูู 80)

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายนิรมิต สุจารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายกิตติศักดิ์ พลศรีเมือง กำนันตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายนิรมิต  สุจารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายศุภกร  สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายกิตติศักดิ์  พลศรีเมือง กำนันตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  ผู้ใ..... วันที่ 9 ก.ย. 2565 (ดูู 200)

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 11.10 น. นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง คณะผู้บริหาร หัวหน้าข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตอนรับ นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 7 กันยายน 2565  เวลา 11.10 น. นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายศุภกร  สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง คณะผู้บริหาร หัวหน้าข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตอนรับ นางดนิตา  สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีมอบบ้านเหล่า..... วันที่ 7 ก.ย. 2565 (ดูู 199)

วันที่ 6 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงการทำงานของข้าราชการและพนักงานภารกิจ พนักงานทั่วไป และจ้างเหมาบริการ

วันที่ 6 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงการทำงานของข้าราชการและพนักงานภารกิจ พนักงานทั่วไป และจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 6 ก.ย. 2565 (ดูู 69)

วันที่ 25 สิงหาคม2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้ป่วย CARE GIVE หรือญาติผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก

วันที่ 25 สิงหาคม2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้ป่วย CARE GIVE หรือญาติผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน..... วันที่ 25 ส.ค. 2565 (ดูู 157)