องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 23

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพร กุลนาม ปลัดอาวุโสอำเภอหนองพอก ได้เป็นประธาน ในพิธีเปิด โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ตามแนวทางการบริหารจัดการขยะภายในตำบลอย่างเป็นระบบเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) และกิจกรรม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพร  กุลนาม ปลัดอาวุโสอำเภอหนองพอก ได้เป็นประธาน ในพิธีเปิด โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ตามแนวทางการบริหารจัดการขยะภายในตำบลอย่างเป็นระบบเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) และกิจกรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ธนาคารขยะ ขององค..... วันที่ 15 ก.พ. 2567 (ดูู 45)

วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสา จัดทำโครงการแนวป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสา จัดทำโครงการแนวป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดป่าภูแตงแซง หมู่ 4 บ้านหนองเม็ก ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดเอ็ด วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดป่าภูภังค์คีรีเขต หมู่ 2..... วันที่ 12 ก.พ. 2567 (ดูู 52)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง และนายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการ พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง และนายศุภกร  สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการ พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และจ้างเหมาบริการ ณ ห้องป..... วันที่ 5 ก.พ. 2567 (ดูู 17)

วันที่ 24 มกราคม 2567 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 24 ม.ค. 2567 (ดูู 117)

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกคน ร

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายศุภกร  สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง นายเสรี  สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกท่าน ร่วมกับ นายกิตติศักดิ์  พลศร..... วันที่ 29 ธ.ค. 2566 (ดูู 55)

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายวิลัย โพธิ์มาตร์ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมกับ นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง นายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง แล

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายวิลัย  โพธิ์มาตร์ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมกับ นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง นายศุภกร  สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง และคณะผู้บริหาร ได้ประชุมสภา สมัยสามั..... วันที่ 18 ธ.ค. 2566 (ดูู 46)

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 มูลนิธิป่อเต็งตึ๊ง กรุงเทพฯ ร่วมกับ มูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล จ.ร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกสว่าง แจกผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบภัยหนาว ในเขตตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 มูลนิธิป่อเต็งตึ๊ง กรุงเทพฯ ร่วมกับ มูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล จ.ร้อยเอ็ด  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกสว่าง แจกผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบภัยหนาว ในเขตตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 8 ธ.ค. 2566 (ดูู 72)

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธี ถวายพานพุ่ม วันพ่อแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรม

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายศุภกร  สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธี ถวายพานพุ่ม วันพ่อแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอหนองพอก จังหวัด..... วันที่ 6 ธ.ค. 2566 (ดูู 34)

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง และนายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ได้เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งกีฬาโรงเรียนสามพานประชาสรรค์

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง และนายศุภกร  สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา  ได้เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งกีฬาโรงเรียนสามพานประชาสรรค์ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 1 ธ.ค. 2566 (ดูู 54)

เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม หนองพอกเมืองงาม เป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร ในทุกตำบลของอำเภอหนองพอก

เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม หนองพอกเมืองงาม เป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร ในทุกตำบลของอำเภอหนองพอก ... วันที่ 27 พ.ย. 2566 (ดูู 56)

เมื่อเวลา 09:30 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง ได้ร่วมงานแถลงข่าว และ ลงนามข้อตกลง ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม หนองพอกเมืองงาม ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน นี้ โดย นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ น

เมื่อเวลา 09:30 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง ได้ร่วมงานแถลงข่าว และ ลงนามข้อตกลง ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม หนองพอกเมืองงาม ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน นี้ โดย นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็..... วันที่ 14 พ.ย. 2566 (ดูู 46)

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และนายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และนายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอย..... วันที่ 24 ต.ค. 2566 (ดูู 53)

นที่ 18 ตุลาคม 2566 นายวิลัย โพธิ์มาตร์ รองประธานสภาฯพร้อมด้วย นายเทพพิทักษ์ ศรีไชยวาน เลขานุการฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมกับ นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง และคณะผู้บริหาร ได้ประชุมสภ

นที่ 18 ตุลาคม 2566 นายวิลัย โพธิ์มาตร์ รองประธานสภาฯพร้อมด้วย นายเทพพิทักษ์ ศรีไชยวาน เลขานุการฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมกับ นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายศุภกร  สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง และคณะผู้บริหาร ได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เรื่อ..... วันที่ 19 ต.ค. 2566 (ดูู 48)

นที่ 3 ตุลาคม 2566 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และนายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ได้ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการ พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไ

นที่ 3 ตุลาคม 2566 นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และนายศุภกร  สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ได้ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการ พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมองค..... วันที่ 3 ต.ค. 2566 (ดูู 62)

วันที่ 22 กันยายน 2566 ท่าน สจ. แทนรัฐ สุจารี พร้อมด้วย นายพีรวิชญ์ ลีวัฒน์พงษ์ ปลัดอำเภอ นายกิตติศักดิ์ พลศรีเมือง กำนันตำบลโคกสว่าง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมกับ นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายพล พรรคล รองนายกฯ นา

วันที่ 22 กันยายน 2566 ท่าน สจ. แทนรัฐ  สุจารี พร้อมด้วย นายพีรวิชญ์  ลีวัฒน์พงษ์ ปลัดอำเภอ นายกิตติศักดิ์  พลศรีเมือง กำนันตำบลโคกสว่าง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมกับ นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายพล พรรคล รองนายกฯ นายถาวร  มานะที รองนาย..... วันที่ 22 ก.ย. 2566 (ดูู 203)

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายวิลัย โพธิ์มาตร์ รองประธานสภาฯ นายเทพพิทักษ์ ศรีไชยวาน เลขานุการฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมกับ นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และคณะผู้บริหา

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายวิลัย โพธิ์มาตร์ รองประธานสภาฯ นายเทพพิทักษ์ ศรีไชยวาน เลขานุการฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมกับ นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และคณะผู้บริหาร ได้ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ห..... วันที่ 20 ก.ย. 2566 (ดูู 53)

ันที่ 6 กันยายน 2566 นางศศิธร นามเพ็ง ปลัดอาวุโสอำเภอหนองพอก ร่วมกับ นายกิตติศักดิ์ พลศรีเมือง กำนันตำบลโคกสว่าง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน นายพล พรรคล รองนายกฯ นายถาวร มานะที รองนายกฯ นายชาติชาย เนตรวัน เลขานุการฯ นายเสรี สามารถ ประธานสภาฯ และสมาชิ

ันที่ 6 กันยายน 2566 นางศศิธร  นามเพ็ง ปลัดอาวุโสอำเภอหนองพอก ร่วมกับ นายกิตติศักดิ์  พลศรีเมือง กำนันตำบลโคกสว่าง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน นายพล พรรคล รองนายกฯ นายถาวร  มานะที รองนายกฯ นายชาติชาย  เนตรวัน เลขานุการฯ นายเสรี  สามารถ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ นายศุภกร  สมผล..... วันที่ 12 ก.ย. 2566 (ดูู 250)

วันที่ 6 กันยายน 2566 ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีทอดเทียน และแข่งสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2566 ณ วัดสายแก้วมงคล บ้านนาโคก หมู่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายสงวน  ชมภูทิพย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้ร่วม โครงการส่งเสริมประเพณีทอดเทียน และแข่งสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2566 ณ วัดสายแก้วมงคล บ้านนาโคก หมู่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 6 ก.ย. 2566 (ดูู 247)

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายพล พรรคพล รองนายกฯ นายถาวร มานะที รองนายกฯ นายชาติชาย เนตรวัน เลขานุการนายกฯ นายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และนางสาวนิตยา ราชพลแสน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ไ

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายพล  พรรคพล รองนายกฯ นายถาวร  มานะที รองนายกฯ นายชาติชาย  เนตรวัน เลขานุการนายกฯ นายศุภกร  สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และนางสาวนิตยา  ราชพลแสน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ส่งมอบวัสดุสน..... วันที่ 5 ก.ย. 2566 (ดูู 177)

วันที่ 4 กันยายน 2566 นายพัสกร ธนแสนไทย ได้เป็นประธานในพีธีเปิด การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการดำเนินการ งานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับตำบล ของตำบลโคกสว่าง ร่วมกับ นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคก

วันที่ 4 กันยายน 2566 นายพัสกร  ธนแสนไทย ได้เป็นประธานในพีธีเปิด การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการดำเนินการ งานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับตำบล ของตำบลโคกสว่าง ร่วมกับ นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายศุภกร  สมผล ปลัดองค์ก..... วันที่ 4 ก.ย. 2566 (ดูู 129)