องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


ออนไลน์ : 5

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ วันที่ โหลด
คู่มือและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   5 เม.ย. 2565 97
คู่มือประชาชน   19 เม.ย. 2564 224