องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

งานการศึกษา


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: งานการศึกษา

งานการศึกษา


นางรุจิรา ประหา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร : 081-1832422


นางสาวชื่นจิต พงษ์สนิท
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 080-1804287


นางอ่อนจันทร์ เกกาฤทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 061-3581964


นางสาวเนตรนพิศ นทีพัทธาทร
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 086-4929010


นางสาวธาณัฐพร ฤทธาพรม
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 084-4577174


นางธันยาพร เสนาะจง
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 080-7549841


ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 098-1309520


นางผ่องศรี จรัสแผ้ว
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 090-4611995


นางสาวสุกลตลา แสงเหลา
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 064-0767600


นาวสาวอัญชลี ลำลาย
พนักงานจ้างเหมาดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 088-7126854


นางสาวจุฑามาศ บุตรพรม
พนักงานจ้างเหมาดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 095-3401943


นางสาวพิมพ์อนงค์ พลศรีเมือง
พนักงานจ้างทั่วไป (กองการศึกษา)
เบอร์โทร : 087-783507