องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 12

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   20 เม.ย. 2566 72
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   18 เม.ย. 2565 162