องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 12

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สถิติการให้บริการน้ำดื่มอุปโภคบริโภคและหน่วยกู้ชีพ ประจำปี 2565   5 เม.ย. 2565 77
สถิติการให้บริการน้ำดื่มอุปโภคบริโภคและหน่วยกู้ชีพ ประจำปี 2564   1 เม.ย. 2564 192