องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ประกาศการเปิดเผยราคากลาง


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: ประกาศการเปิดเผยราคากลาง

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน  4  รายการและจ้างเหมาจัดทำป้ายกระดานไม้อัด
โพสโดย :   วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564   View : 426
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :