องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 15

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564   18 เม.ย. 2565 115
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563   27 เม.ย. 2564 224