องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


จ่าเอกบุญฤทธิ์ กลางประพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนปลัด
เบอร์โทร : 085-9274682


นางเพ็ญพิศ รังษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 084-6042396


นายยุทธพร อาจวิชัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 086-2406661