องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 10

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
นโยบายไม่รับของขวัญ   7 เม.ย. 2565 124
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   7 เม.ย. 2565 111
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564   4 ม.ค. 2564 66