องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 5

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
No Gift Policy (TH)   1 เม.ย. 2567 25
No Gift Policy (EN)   1 เม.ย. 2567 28
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   7 เม.ย. 2565 202
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564   4 ม.ค. 2564 140