องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 6

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   8 เม.ย. 2566 37
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   7 เม.ย. 2565 144
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564   4 ม.ค. 2564 98