องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด 2 ช่อง แบบ RIGD FRAME ม.2 บ.แก้ง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด 2 ช่อง แบบ RIGD FRAME ม.2 บ.แก้ง

ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด 2 ช่อง แบบ RIGD FRAME ขนาด 1.80x1.80x6.00 เมตร  บ้านแก้ง ม.2 ต.โคกสว่าง  อ.หนองพอก  จ.ร้อยเอ็ด 
เปิดไฟล์
โพสโดย : พัสดุ   วันที่ : 23 มิถุนายน 2566   View : 676
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :