องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตทับคอนกรีตรอบหมู่บ้านเหล่าหม้อ ม.5 ต.โคกสว่าง 12 พ.ค. 2566 365
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตทับคอนกรีต ม.5 บ้านเหล่าหม้อ ต.โคกสว่าง 11 เม.ย. 2566 470
ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลตฯ ม.5 อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 4 เม.ย. 2566 381
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ม.5 ต.โคกสว่าง 28 มี.ค. 2566 396
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 17 มี.ค. 2566 418
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานบุนวมมีพนักพิงหลัง จำนวน 2 ตัว 15 ก.พ. 2566 427
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนม www.khoksawang๑๐๑.go.th จำนวน 1 เว็บ 13 ก.พ. 2566 407
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกห้วยน้ำขุ่น ห้วยน้ำขุ่น บ.โคกสว่าง ม.8 ต.โคกสว่าง 6 ก.พ. 2566 132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ.หาญไพรวัลย์ ม.3 ต.โคกสว่าง 6 ก.พ. 2566 130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 3 ก.พ. 2566 121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (อุปกรณ์ดับไฟป่า ) จำนวน ๔ รายการ 20 ม.ค. 2566 154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บ.หนองเม็กม.4 ม.6 บ.โนนพระ 20 ม.ค. 2566 164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.x สูง ๒.๒๐ ม.พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 17 ม.ค. 2566 128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑๖๑๐ รอ 13 ม.ค. 2566 189
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๙ รายการ 11 ม.ค. 2566 125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ม.5 26 ธ.ค. 2565 139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด ๑ โด๊ส/ขวดจำนวน ๑,๐๑๙ โด๊ส 29 พ.ย. 2565 234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ม.5 21 พ.ย. 2565 126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาพิมพ์ลายจำนวน ๓๑ ตัว 17 พ.ย. 2565 198
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติกดำ ขนาด ๑๑ แกลลอน 15 พ.ย. 2565 113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ม.3 10 พ.ย. 2565 147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนนลูกรัง ม.2 2 พ.ย. 2565 173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ม.2 ต.โคกสว่าง 2 พ.ย. 2565 174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนลูกรัง ม.5 ต.โคกสว่าง 2 พ.ย. 2565 157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 ต.โคกสว่าง 2 พ.ย. 2565 157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนลูกรัง ม.6 ต.โคกสว่าง 2 พ.ย. 2565 165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนลูกรัง ม.10 2 พ.ย. 2565 179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนหินคลุก ม.10 ต.โคกสว่าง 2 พ.ย. 2565 142
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 1 พ.ย. 2565 149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 16 ส.ค. 2565 137