องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 17 มี.ค. 2566 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานบุนวมมีพนักพิงหลัง จำนวน 2 ตัว 15 ก.พ. 2566 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนม www.khoksawang๑๐๑.go.th จำนวน 1 เว็บ 13 ก.พ. 2566 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกห้วยน้ำขุ่น ห้วยน้ำขุ่น บ.โคกสว่าง ม.8 ต.โคกสว่าง 6 ก.พ. 2566 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ.หาญไพรวัลย์ ม.3 ต.โคกสว่าง 6 ก.พ. 2566 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 3 ก.พ. 2566 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (อุปกรณ์ดับไฟป่า ) จำนวน ๔ รายการ 20 ม.ค. 2566 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บ.หนองเม็กม.4 ม.6 บ.โนนพระ 20 ม.ค. 2566 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.x สูง ๒.๒๐ ม.พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 17 ม.ค. 2566 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑๖๑๐ รอ 13 ม.ค. 2566 82
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๙ รายการ 11 ม.ค. 2566 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ม.5 26 ธ.ค. 2565 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด ๑ โด๊ส/ขวดจำนวน ๑,๐๑๙ โด๊ส 29 พ.ย. 2565 107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ม.5 21 พ.ย. 2565 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาพิมพ์ลายจำนวน ๓๑ ตัว 17 พ.ย. 2565 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติกดำ ขนาด ๑๑ แกลลอน 15 พ.ย. 2565 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ม.3 10 พ.ย. 2565 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนนลูกรัง ม.2 2 พ.ย. 2565 83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ม.2 ต.โคกสว่าง 2 พ.ย. 2565 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนลูกรัง ม.5 ต.โคกสว่าง 2 พ.ย. 2565 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 ต.โคกสว่าง 2 พ.ย. 2565 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนลูกรัง ม.6 ต.โคกสว่าง 2 พ.ย. 2565 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนลูกรัง ม.10 2 พ.ย. 2565 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนหินคลุก ม.10 ต.โคกสว่าง 2 พ.ย. 2565 42
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 1 พ.ย. 2565 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 16 ส.ค. 2565 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 16 ส.ค. 2565 33
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 29 ก.ค. 2565 121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 13 มิ.ย. 2565 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง ม.3 13 มิ.ย. 2565 34