องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตทับคอนกรีตรอบหมู่บ้านเหล่าหม้อ ม.5 ต.โคกสว่าง 12 พ.ค. 2566 67
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตทับคอนกรีต ม.5 บ้านเหล่าหม้อ ต.โคกสว่าง 11 เม.ย. 2566 75
ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลตฯ ม.5 อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 4 เม.ย. 2566 68
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ม.5 ต.โคกสว่าง 28 มี.ค. 2566 80
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 17 มี.ค. 2566 100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานบุนวมมีพนักพิงหลัง จำนวน 2 ตัว 15 ก.พ. 2566 96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนม www.khoksawang๑๐๑.go.th จำนวน 1 เว็บ 13 ก.พ. 2566 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกห้วยน้ำขุ่น ห้วยน้ำขุ่น บ.โคกสว่าง ม.8 ต.โคกสว่าง 6 ก.พ. 2566 69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ.หาญไพรวัลย์ ม.3 ต.โคกสว่าง 6 ก.พ. 2566 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 3 ก.พ. 2566 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (อุปกรณ์ดับไฟป่า ) จำนวน ๔ รายการ 20 ม.ค. 2566 83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บ.หนองเม็กม.4 ม.6 บ.โนนพระ 20 ม.ค. 2566 109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.x สูง ๒.๒๐ ม.พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 17 ม.ค. 2566 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑๖๑๐ รอ 13 ม.ค. 2566 128
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๙ รายการ 11 ม.ค. 2566 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ม.5 26 ธ.ค. 2565 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด ๑ โด๊ส/ขวดจำนวน ๑,๐๑๙ โด๊ส 29 พ.ย. 2565 151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ม.5 21 พ.ย. 2565 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาพิมพ์ลายจำนวน ๓๑ ตัว 17 พ.ย. 2565 85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติกดำ ขนาด ๑๑ แกลลอน 15 พ.ย. 2565 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ม.3 10 พ.ย. 2565 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนนลูกรัง ม.2 2 พ.ย. 2565 129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ม.2 ต.โคกสว่าง 2 พ.ย. 2565 112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนลูกรัง ม.5 ต.โคกสว่าง 2 พ.ย. 2565 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 ต.โคกสว่าง 2 พ.ย. 2565 106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนลูกรัง ม.6 ต.โคกสว่าง 2 พ.ย. 2565 120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนลูกรัง ม.10 2 พ.ย. 2565 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนหินคลุก ม.10 ต.โคกสว่าง 2 พ.ย. 2565 78
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 1 พ.ย. 2565 78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 16 ส.ค. 2565 70