องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 10

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 043-501894
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.khoksawang101.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45250
โทรศัพท์ 043-501894
View : 647