องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว วันที่ ผู้ชม
พ่อปู่วิรูปักโขนาคราชและแม่ย่านพเกตุนาคินีวิสุทธิเทวี วัดศรีสะอาด หมู่ 2 บ้านแก้ง

ขอเชิญชวนกราบไหว้สักการะขอพร องค์พญานาคพ่อปู่วิรูปักโขนาคราช  และ แม่ย่านพเกตุนาคินีว.....

26 ส.ค. 2565 1149