องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง คสล ม.2


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง คสล ม.2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร
ยาว๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐เมตร บ้านแก้ง หมู่ที่๒ ต.โคกสว่าง
 อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปิดไฟล์
โพสโดย : พัสดุ   วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565   View : 613
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :