องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 12 ก.ค. 2567 3
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง คนงานทั่วไป) ของตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 12 ก.ค. 2567 3
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล "วิ่งกับผู้ว่าฯ บูชาพญาศรีสุทโธนาคราช" 10 ก.ค. 2567 20
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล 3 ก.ค. 2567 15
ขอเชิญเข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกฯ ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภช พระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" 2 ก.ค. 2567 11
ขอเชิญร่วมชมงาน "THACCA SPLASH" - soft Power Forum 28 มิ.ย. 2567 71
ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) 27 มิ.ย. 2567 81
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 26 มิ.ย. 2567 78
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการดำเนินการโครงการของกรมทางหลวงชนบท 19 มิ.ย. 2567 87
ประชาสัมพันธ์ วารสาร เพื่อใช้ประโยชน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน คนหางาน และผู้สนใจทราบ 17 มิ.ย. 2567 86
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 14 มิ.ย. 2567 95
ประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินการโครงการของกรมทางหลวงชนบท 14 มิ.ย. 2567 88
ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 12 มิ.ย. 2567 26
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าแห่งชาติ 11 มิ.ย. 2567 24
การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 11 มิ.ย. 2567 40
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่...(พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 11 มิ.ย. 2567 22
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 11 มิ.ย. 2567 97
ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล. 11 มิ.ย. 2567 39
ปิดประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีการจัดเก็บที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ที่ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ ซึ่งสละสิทธิหรือถึงแก่ความตาย 5 มิ.ย. 2567 43
ประชาสัมพนัธ์ เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ 5 มิ.ย. 2567 37
ปิดประกาศ เรื่อง การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินถึงแก่ความตาย ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ราย 4 มิ.ย. 2567 29
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพิ่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 4 มิ.ย. 2567 44
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลือกตั้งสภาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๗ 29 พ.ค. 2567 37
ปิดประกาศ เรื่อง การขอรับจัดการที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินถึงแก่ความตาย ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ 29 พ.ค. 2567 34
ปิดประกาศ เรื่อง การขอรับจัดการที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินถึงแก่ความตาย ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ 29 พ.ค. 2567 42
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาทางด้านการมองเห็น ประจำปีงบประมาณ 2567 28 พ.ค. 2567 50
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินถึงแก่ความตาย ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ 28 พ.ค. 2567 39
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินถึงแก่ความตาย ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ 28 พ.ค. 2567 32
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๗ 28 พ.ค. 2567 56
การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 21 พ.ค. 2567 51