องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงทหาดไทย 27 ก.ย. 2566 5
ประชาสัมพันธ์ ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด 27 ก.ย. 2566 23
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ปิดประกาศ เรื่อง การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกร ผู้ได้รับการจัดที่ดินถึงแก่ความตาย 27 ก.ย. 2566 6
ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ 27 ก.ย. 2566 5
ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตทำไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 27 ก.ย. 2566 5
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 21 ก.ย. 2566 12
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล 18 ก.ย. 2566 16
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 18 ก.ย. 2566 37
ประกาศสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำชี 12 ก.ย. 2566 18
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 12 ก.ย. 2566 36
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 5 ก.ย. 2566 45
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในแนวทางก่อสร้างทางรถไฟ 29 ส.ค. 2566 46
ประชาชนสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 29 ส.ค. 2566 35
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัยหลอกลงทุนแอบอ้างเป็น ก.ล.ต. 22 ส.ค. 2566 47
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) 21 ส.ค. 2566 46
ประกาศผลการประกวดคลิปวอดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง "รำวงมหาดไทยดพื่อคนไทย" ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 ส.ค. 2566 40
ประชาสัมพันธ์ วารสารของสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ ๓๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ 18 ส.ค. 2566 21
ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าสีดา 18 ส.ค. 2566 46
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้การควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 ส.ค. 2566 51
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ประกาศการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินถึงแก่ความตาย ของนายสำรวย เสนาะจง บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 18 ส.ค. 2566 23
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 15 ส.ค. 2566 51
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 10 ส.ค. 2566 29
ขอเชิญข้าราชการ พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 9 ส.ค. 2566 24
ประชาสัมพันธ์ข่าวของสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค 8 ส.ค. 2566 73
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด 8 ส.ค. 2566 51
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 8 ส.ค. 2566 52
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อนเอ็ด (ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด) ได้จัดประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ ซึ่งสละสิทธิหรือถึงแก่ความตาย หากผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่ง ให้ยื่น 4 ส.ค. 2566 34
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 21 ก.ค. 2566 77
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 11 ก.ค. 2566 62
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เเละการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ ตลอดจนถึง เมื่อเป็นทารก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยใช้สื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 10 ก.ค. 2566 33