องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 15

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565   19 เม.ย. 2566 80
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   19 เม.ย. 2566 96
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565   19 เม.ย. 2566 55
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566   19 เม.ย. 2566 69
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   19 เม.ย. 2566 65
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566   19 เม.ย. 2566 58