องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

งานตรวจสอบภายใน


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: งานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน


จ่าเอกบุญฤทธิ์ กลางประพันธ์
หัวหน้าสำนัก รักษาการแทนปลัด
เบอร์โทร : 085-9274682


นางสาวอภิรัตน์ พันธุโพธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 096-9960077