องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   7 เม.ย. 2566 36
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565   7 เม.ย. 2565 137