องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 14

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   9 เม.ย. 2567 52
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566   20 เม.ย. 2566 218
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565   18 เม.ย. 2565 186