องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 18

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566   20 เม.ย. 2566 54
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565   18 เม.ย. 2565 159