องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 5

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   5 เม.ย. 2567 34
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   17 มี.ค. 2566 82
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   5 เม.ย. 2565 147