องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 14

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565   6 เม.ย. 2566 40
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564   5 เม.ย. 2565 144
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563   28 เม.ย. 2564 220
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี   1 ต.ค. 2561 414