องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 10

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566   27 ก.พ. 2567 141
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565   6 เม.ย. 2566 88
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564   5 เม.ย. 2565 190
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563   28 เม.ย. 2564 263
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี   1 ต.ค. 2561 472