องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 5

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567   9 เม.ย. 2567 42
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566   8 เม.ย. 2566 72
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 - 2565   7 เม.ย. 2565 196