องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 12

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565   8 เม.ย. 2566 35
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   7 เม.ย. 2565 156
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563   23 เม.ย. 2564 223