องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานท้องถิ่น ตำแหน่งสายวานผู้บริหาร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานท้องถิ่น ตำแหน่งสายวานผู้บริหาร

ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานท้องถิ่น ตำแหน่งสายวานผู้บริหาร
เปิดไฟล์
โพสโดย : ประชาสัมพันธ์   วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566   View : 93
ข่าวประชาสัมพันธ์
มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา  (ดู 1321)
ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่เพื่อบริการประชาชน  (ดู 1204)
​หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เพื่อใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน  (ดู 2541)
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล้ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดืมสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 859)
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่(งานวันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2561   (ดู 968)
ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 1154)
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 901)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :