องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมติดตามการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีฯ ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๖


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมติดตามการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีฯ ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมติดตามการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีฯ ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๖
เปิดไฟล์
โพสโดย : ประชาสัมพันธ์   วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566   View : 165
ข่าวประชาสัมพันธ์
มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา  (ดู 1314)
ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่เพื่อบริการประชาชน  (ดู 1195)
​หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เพื่อใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน  (ดู 2524)
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล้ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดืมสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 848)
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่(งานวันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2561   (ดู 959)
ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 1142)
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 884)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :