องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

เมื่อเวลา 09:30 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง ได้ร่วมงานแถลงข่าว และ ลงนามข้อตกลง ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม หนองพอกเมืองงาม ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน นี้ โดย นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ น


ออนไลน์ : 10

Gallery :: เมื่อเวลา 09:30 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง ได้ร่วมงานแถลงข่าว และ ลงนามข้อตกลง ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม หนองพอกเมืองงาม ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน นี้ โดย นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ น
เมื่อเวลา 09:30 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง ได้ร่วมงานแถลงข่าว และ ลงนามข้อตกลง ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม หนองพอกเมืองงาม ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน นี้ โดย นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร ในทุกตำบลของอำเภอหนองพอก 
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566   View : 19