องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และนายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในว


ออนไลน์ : 7

Gallery :: เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และนายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในว
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และนายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 24 ตุลาคม 2566   View : 30