องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

ันที่ 6 กันยายน 2566 นางศศิธร นามเพ็ง ปลัดอาวุโสอำเภอหนองพอก ร่วมกับ นายกิตติศักดิ์ พลศรีเมือง กำนันตำบลโคกสว่าง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน นายพล พรรคล รองนายกฯ นายถาวร มานะที รองนายกฯ นายชาติชาย เนตรวัน เลขานุการฯ นายเสรี สามารถ ประธานสภาฯ และสมาชิ


ออนไลน์ : 7

Gallery :: ันที่ 6 กันยายน 2566 นางศศิธร นามเพ็ง ปลัดอาวุโสอำเภอหนองพอก ร่วมกับ นายกิตติศักดิ์ พลศรีเมือง กำนันตำบลโคกสว่าง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน นายพล พรรคล รองนายกฯ นายถาวร มานะที รองนายกฯ นายชาติชาย เนตรวัน เลขานุการฯ นายเสรี สามารถ ประธานสภาฯ และสมาชิ
ันที่ 6 กันยายน 2566 นางศศิธร  นามเพ็ง ปลัดอาวุโสอำเภอหนองพอก ร่วมกับ นายกิตติศักดิ์  พลศรีเมือง กำนันตำบลโคกสว่าง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน นายพล พรรคล รองนายกฯ นายถาวร  มานะที รองนายกฯ นายชาติชาย  เนตรวัน เลขานุการฯ นายเสรี  สามารถ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ นายศุภกร  สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้ร่วม โครงการส่งเสริมประเพณีทอดเทียน และสวดสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2566 ณ วัดชัยมงคล บ้านหนองเม็ก หมู่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 12 กันยายน 2566   View : 402