องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 6 กันยายน 2566 ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีทอดเทียน และแข่งสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2566 ณ วัดสายแก้วมงคล บ้านนาโคก หมู่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 13

Gallery :: วันที่ 6 กันยายน 2566 ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีทอดเทียน และแข่งสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2566 ณ วัดสายแก้วมงคล บ้านนาโคก หมู่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 6 กันยายน 2566 นายสงวน  ชมภูทิพย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้ร่วม โครงการส่งเสริมประเพณีทอดเทียน และแข่งสรภัญญะพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2566 ณ วัดสายแก้วมงคล บ้านนาโคก หมู่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 6 กันยายน 2566   View : 43