องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายวิลัย โพธิ์มาตร์ รองประธานสภา นายเทพพิทักษ์ ศรีไชยวาน เลขาประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมกับนายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และคณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

Gallery :: วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายวิลัย โพธิ์มาตร์ รองประธานสภา นายเทพพิทักษ์ ศรีไชยวาน เลขาประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมกับนายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และคณะผู้บริหาร
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายเสรี  สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายวิลัย  โพธิ์มาตร์ รองประธานสภา นายเทพพิทักษ์  ศรีไชยวาน เลขาประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมกับนายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และคณะผู้บริหาร ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566   View : 96