องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับปกครองอำเภอหนองพอก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานราชการ ประชาชนร


ออนไลน์ : 8

Gallery :: วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับปกครองอำเภอหนองพอก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานราชการ ประชาชนร
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับปกครองอำเภอหนองพอก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานราชการ ประชาชนร่วมกิจกรรมพัฒนาและปรับภูมิทัศน์บริเวณ ณ วัดศรีไพรวัลย์ ในบ้านหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566   View : 90