องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เข้าร่วมงานกีฬาประเพณี ท้องที่ ท้องถิ่น


ออนไลน์ : 16

Gallery :: เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เข้าร่วมงานกีฬาประเพณี ท้องที่ ท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เข้าร่วมงานกีฬาประเพณี ท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อนพ้องน้องพี่ ท้องที่ท้องถิ่นสามัคคี ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 11 พฤษจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองพอก
วันที่ : 9 ธันวาคม 2565   View : 222