องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

khoksawang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายนิรมิต สุจารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายกิตติศักดิ์ พลศรีเมือง กำนันตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่


ออนไลน์ : 17

Gallery :: วันที่ 9 กันยายน 2565 นายนิรมิต สุจารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายกิตติศักดิ์ พลศรีเมือง กำนันตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่
วันที่ 9 กันยายน 2565 นายนิรมิต  สุจารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสงวน  ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายศุภกร  สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายกิตติศักดิ์  พลศรีเมือง กำนันตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ร่วมโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีทอดเทียนและประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2656 ณ วัดศรีไพรวัลย์ บ้านหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 9 กันยายน 2565   View : 317