องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4350-1894

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000007
วันนี้ 000002
วานนี้ 000016
เดือนนี้ 000422
เดือนก่อน 000257
ปีนี้ 005756
ปีก่อน 007398
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย - 21 ก.ย. 65(ดู 13) 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการการพัฒนาสังคม เชิญชวนรับชมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันภัยอนนไลน์" - 22 ส.ค. 65(ดู 45) 
  ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  - 22 ส.ค. 65(ดู 73) 
  สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปี ๒๕๖๕ - 16 ส.ค. 65(ดู 47) 
  ประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้กรรมมกันต้านภัยอาชญากรรมมางเทคโนโลยี - 8 ส.ค. 65(ดู 46) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ - 8 ส.ค. 65(ดู 51) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การควบคุมการเล้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - 8 ส.ค. 65(ดู 47) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายเสรี สามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายวิลัย โพธิ์มาตร์ รองประธานสภา นายเทพพิทักษ์ ศรีไชยวาน เลขาประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญวิสา (ดู 12)

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายนิรมิต สุจารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายศุภกร สมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง นายกิตติศักดิ์ พลศรีเมือง กำนันตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ (ดู 31)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ดู 333)

โควิดสายพันธุ์อินเดียเกิดการกลายพันธุ์ทั้งแบบ Double Mutant และTriple Mutant Variant ส่งผลให้อันตรายกว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิม และด้วยการระบาดอย่างหนักในประเทศอินเดียทำให้ทั่วโลกต่างให้ความสนใจในการศึกษาเพื่อเตรียมรับมือป้องกัน (ดู 304)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [18 เม.ย. 65]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 : [18 เม.ย. 65]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 : [18 เม.ย. 65]
  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : [7 เม.ย. 65]
  คู่มือปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : [7 เม.ย. 65]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 - 2565 : [7 เม.ย. 65]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 : [7 เม.ย. 65]
  นโยบายไม่รับของขวัญ : [7 เม.ย. 65]
  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน : [7 เม.ย. 65]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร