องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4350-1894

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000009
วันนี้ 000054
วานนี้ 000046
เดือนนี้ 001091
เดือนก่อน 000482
ปีนี้ 004823
ปีก่อน 006617
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ - 15 ก.ย. 64(ดู 28) 
  การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๔ - 14 ก.ย. 64(ดู 44) 
  ประชาสัมพันธ์การสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าสีดา - 9 ก.ย. 64(ดู 52) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น : Local Law School For junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc) - 8 ก.ย. 64(ดู 45) 
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - 8 ก.ย. 64(ดู 51) 
  ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. ๒๕๖๔ะ - 8 ก.ย. 64(ดู 61) 
  ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ - 8 ก.ย. 64(ดู 57) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศราคาขั้นต่ำขายทอดตลาด อบต.โคกสว่าง  - 26 ส.ค. 64(ดู 40) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8 บ้านนาโคก - 18 พ.ค. 64(ดู 247) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ - 27 เม.ย. 64(ดู 70) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ที่10 บ.นาชมภู ต.โคกสว่าง - 23 เม.ย. 64(ดู 95) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 บ.โนนพระ ต.โคกสว่าง  - 23 เม.ย. 64(ดู 95) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการถมลูกรังคันคูห้วยทราย ถมลูกรังคันคู ๕ จุด ห้วยทราย บ.นาชมภู หมู่ที่๑๐ ต.โคกสว่าง - 23 เม.ย. 64(ดู 69) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเกรดปรับผิวจราจรลูกรัง ม.8 ต.โคกสว่าง  - 24 มี.ค. 64(ดู 67) 

ภาพกิจกรรม

17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้มอบเงินช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ครั้งที่ 2 จำนวน 11 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 11)

20 สิงหาคม 2564 ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โดยมีนางสมหมาย ศิลาวารีย์ เป็นประธานสภาในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง (ดู 42)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ดู 55)

โควิดสายพันธุ์อินเดียเกิดการกลายพันธุ์ทั้งแบบ Double Mutant และTriple Mutant Variant ส่งผลให้อันตรายกว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิม และด้วยการระบาดอย่างหนักในประเทศอินเดียทำให้ทั่วโลกต่างให้ความสนใจในการศึกษาเพื่อเตรียมรับมือป้องกัน (ดู 60)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ) : [29 เม.ย. 64]
  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : [29 เม.ย. 64]
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : [29 เม.ย. 64]
  มาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : [29 เม.ย. 64]
  มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน : [29 เม.ย. 64]
  มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน : [29 เม.ย. 64]
  การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น : [29 เม.ย. 64]
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน : [29 เม.ย. 64]
  มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน : [29 เม.ย. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร