ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๒ 17 ม.ค. 63 0
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ 17 ม.ค. 63 0
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย 17 ม.ค. 63 0
ขอเรียนเชิญกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล มูลนิธินาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม) 17 ม.ค. 63 0
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๒ 15 ม.ค. 63 1
ขอความร่วมมือในการสร้างการรับรู้และรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ 13 ม.ค. 63 1
การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภท "ฝายน้ำล้น ' 7 ม.ค. 63 3
ขอส่งสำเนาคำสั่งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง ๒๕๖๒/๒๕๖๓ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 6 ม.ค. 63 1
การดำเนินงานโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" 27 ธ.ค. 62 6
จัดงานประเพณีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ 27 ธ.ค. 62 7
ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒ 23 ธ.ค. 62 5
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 18 ธ.ค. 62 10
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารชองราชการ พ.ศ. 2540 12 ธ.ค. 62 17
การส่งข้อมูลข่าวเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ 9 ธ.ค. 62 13
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการเที่ยงเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 9 ธ.ค. 62 16
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ 9 ธ.ค. 62 14
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ธ.ค. 62 15
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่างๆ เพื่ิิิออยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 9 ธ.ค. 62 20
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒ 2 ธ.ค. 62 21
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒ 2 ธ.ค. 62 11
ขออความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2 ธ.ค. 62 11
ขอประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง 2 ธ.ค. 62 10
ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. 26 พ.ย. 62 30
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 26 พ.ย. 62 60
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๒ 26 พ.ย. 62 14
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนก่อสร้างสถานที่พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตของคนตาบาด และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ 22 พ.ย. 62 8
แจ้งเตือนลักษณะอากาศอันเนื่องมาจาก "อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน" 22 พ.ย. 62 11
การปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมการตรวงลงตราของราชอาณาจักรอุดิอาระเบีย 22 พ.ย. 62 7
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องการและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 20 พ.ย. 62 10
ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองสำหรับการให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอื่น 19 พ.ย. 62 19