ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การส่งข้อมูลข่าวเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ 9 ธ.ค. 62 0
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการเที่ยงเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 9 ธ.ค. 62 0
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ 9 ธ.ค. 62 0
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ธ.ค. 62 0
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒ 2 ธ.ค. 62 5
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒ 2 ธ.ค. 62 3
ขออความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2 ธ.ค. 62 3
ขอประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง 2 ธ.ค. 62 3
ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. 26 พ.ย. 62 13
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 26 พ.ย. 62 29
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๒ 26 พ.ย. 62 4
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนก่อสร้างสถานที่พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตของคนตาบาด และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ 22 พ.ย. 62 3
แจ้งเตือนลักษณะอากาศอันเนื่องมาจาก "อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน" 22 พ.ย. 62 4
การปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมการตรวงลงตราของราชอาณาจักรอุดิอาระเบีย 22 พ.ย. 62 4
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องการและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 20 พ.ย. 62 5
ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองสำหรับการให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอื่น 19 พ.ย. 62 11
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๒ 18 พ.ย. 62 8
ขอความร่วมมือลงทะเบียนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก 15 พ.ย. 62 6
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 14 พ.ย. 62 5
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 11 พ.ย. 62 8
การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๒และ๒๓/๒๕๖๒ 7 พ.ย. 62 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุดพร้อมว่างท่อระบายน้ำ คสล. 31 ต.ค. 62 15
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข ปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่น 25 ต.ค. 62 8
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ้ัี่่ั๒๑/๒๕๖๒ 25 ต.ค. 62 7
ประชาสัมพันธ์จัดทำโครงการ "แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ 17 ต.ค. 62 19
ผลการคักเลือกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 17 ต.ค. 62 11
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ 1 ต.ค. 62 11
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แพร่ความรู้ ความเข้าใจบทบาทของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช 27 ก.ย. 62 33
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ 26 ก.ย. 62 10
ขอความอนุเคราะห์บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ก.ย. 62 11