ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง คสล ม.2 23 ก.พ. 65 126
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างคลส.ม.1 ต.โคกสว่าง 7 ก.พ. 65 113
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ม.2 7 ก.พ. 65 114
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ม.9 7 ก.พ. 65 118
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง 1 พ.ย. 64 275
ประกาศราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 14 ตัว และเครื่องบันทึก 2 เครื่อง 21 ต.ค. 64 266
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดทำป้ายไวนิล 11 รายการ 0 -1957 285
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาติดตั้งกล้องพร้อมอุปกรณ์ 0 -1957 206
เปิดเผยราคาจัดซื้อวัสดุเลือกตั้ง จำนวน 40 รายการ 0 -1957 196
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อชุดตรวจAntigen test kit (Atk) 0 -1957 2814
เปิดเผยราคากลาง วัสดุประปา 12 รายการ 0 -1957 173
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ บรรทุก(ดีเซล) 4 ประตู 0 -1957 113