ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้ง 10 พ.ย. 64 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 2 หมู่บ้าน 5 พ.ย. 64 83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ 1 พ.ย. 64 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกระดานไม้อัด จำนวน33 ป้าย 1 พ.ย. 64 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ประชาสัมพันธ์) จำนวน 11 รายการ 20 ต.ค. 64 91
ประกาศราคาขั้นต่ำขายทอดตลาด อบต.โคกสว่าง 26 ส.ค. 64 227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8 บ้านนาโคก 18 พ.ค. 64 462
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 27 เม.ย. 64 227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ที่10 บ.นาชมภู ต.โคกสว่าง 23 เม.ย. 64 212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 บ.โนนพระ ต.โคกสว่าง 23 เม.ย. 64 278
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการถมลูกรังคันคูห้วยทราย ถมลูกรังคันคู ๕ จุด ห้วยทราย บ.นาชมภู หมู่ที่๑๐ ต.โคกสว่าง 23 เม.ย. 64 152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเกรดปรับผิวจราจรลูกรัง ม.8 ต.โคกสว่าง 24 มี.ค. 64 158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันหนองน้ำสาธารณะภูแตงแซง ม.4 บ้านหนองแม็ก 24 มี.ค. 64 144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.4 บ้านหนองแม็ก 24 มี.ค. 64 142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.6 บ้านโนนพระ 24 มี.ค. 64 147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ม.2 บ้านแก้ง 24 มี.ค. 64 137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด ม.3 บ้านหาญไพรวัลย์ 24 มี.ค. 64 147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ม.8 บ้านโคกสว่าง 24 มี.ค. 64 131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด ม.5 บ้านเหล่าหม้อ 24 มี.ค. 64 111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด ม.3 บ้านหาญไพรวัลย์ 24 มี.ค. 64 113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด ม.3 บ้านหาญไพรวัลย์ 24 มี.ค. 64 114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 บ้านแก้ง 24 มี.ค. 64 112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.10 บ้านนาชมภู 24 มี.ค. 64 112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ม.6 บ้านโนนพระ 24 มี.ค. 64 122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ.หาญไพรวัลย์ 24 มี.ค. 64 116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านนาโคก 24 มี.ค. 64 113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านศรีสว่าง 24 มี.ค. 64 104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หลังคาไฟเบอร์กลาสทรงสูงพร้อมตกแต่งภายในรถกู้ชีพ อบต.โคกสว่าง จำนวน ๑ ชุด 5 มี.ค. 64 113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ๔ ฐาน) ศพด.โคกสว่าง 1 มี.ค. 64 108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย อบต.โคกสว่าง 25 ม.ค. 64 108