ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 29 ก.ค. 65 0
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อบต.โคกสว่าง 17 เม.ย. 65 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.9 7 เม.ย. 65 55
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส2 งบประมาณ 2565 4 เม.ย. 65 80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ 4 ประตู 4 มี.ค. 65 147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ 24 ก.พ. 65 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ 24 ก.พ. 65 120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยางใหม่รถยนต์ กู้ชีพ จำนวน 4 เส้น 24 ก.พ. 65 109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง คสล ม.1 23 ก.พ. 65 70
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง คสล ม.9 23 ก.พ. 65 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ 14 ก.พ. 65 72
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ 4 ประตู 10 ก.พ. 65 108
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด๑ ตัน 10 ก.พ. 65 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุโดเมนเนม เว็บไซต์ อบต.โคกสว่าง 9 ก.พ. 65 78
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่๑ปีงบประมาณ 2565 28 ม.ค. 65 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้ง 10 พ.ย. 64 181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 2 หมู่บ้าน 5 พ.ย. 64 236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ 1 พ.ย. 64 183
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกระดานไม้อัด จำนวน33 ป้าย 1 พ.ย. 64 213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ประชาสัมพันธ์) จำนวน 11 รายการ 20 ต.ค. 64 236
ประกาศราคาขั้นต่ำขายทอดตลาด อบต.โคกสว่าง 26 ส.ค. 64 336
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8 บ้านนาโคก 18 พ.ค. 64 607
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 27 เม.ย. 64 354
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ที่10 บ.นาชมภู ต.โคกสว่าง 23 เม.ย. 64 333
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 บ.โนนพระ ต.โคกสว่าง 23 เม.ย. 64 408
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการถมลูกรังคันคูห้วยทราย ถมลูกรังคันคู ๕ จุด ห้วยทราย บ.นาชมภู หมู่ที่๑๐ ต.โคกสว่าง 23 เม.ย. 64 235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเกรดปรับผิวจราจรลูกรัง ม.8 ต.โคกสว่าง 24 มี.ค. 64 246
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันหนองน้ำสาธารณะภูแตงแซง ม.4 บ้านหนองแม็ก 24 มี.ค. 64 230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.4 บ้านหนองแม็ก 24 มี.ค. 64 231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.6 บ้านโนนพระ 24 มี.ค. 64 233