ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8 บ้านนาโคก 18 พ.ค. 64 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางหนองเม็ก-ภูแตงแซง หมู่ที่4บ้านหนองเม็ก ต.โคกสว่าง 10 มิ.ย. 63 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ม.5 บ้านเหล่าหม้อ 5 มิ.ย. 63 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ม.5 บ้านเหล่าหม้อ ต.โคกสว่าง 5 มิ.ย. 63 54
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สามแยกหน้าวัดศรีลาอาดไพรศาล-สามแยกทางไปต้นไหใหญ่ หมู่ที่5 บ้านเหล่าหม้อ 15 พ.ค. 63 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เหล่าหม้อ-อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เถ้า หมู่ที่5 บ้านเหล่าหม้อ 15 พ.ค. 63 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๘ บ.โคกสว่าง ต.โคกสว่าง 12 พ.ค. 63 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4ทางแยกศาลาประชาคม-ภูเกิ้ง บ้านหนองเม็ก 12 พ.ค. 63 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางสามแยกบ้านหนองหิน-สามแยกทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยโพง ม.9 บ้านหนองหิน 12 พ.ค. 63 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านโนนพระ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 8 พ.ค. 63 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านหนองหิน ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 8 พ.ค. 63 96
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 บ้านหนองหิน ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 22 เม.ย. 63 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านโนนพระ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 22 เม.ย. 63 69
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ.หนองหิน ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 17 เม.ย. 63 68
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ.โนนพระ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 17 เม.ย. 63 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำปุ้น หมู่ที่๘ บ้านโคกสว่าง ต.โคกสว่าง 10 เม.ย. 63 37
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4 ก.พ. 63 107
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 4 ก.พ. 63 91
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ2563 1 ม.ค. 63 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ม.2 บ.แก้ง ต.โคกสว่าง 26 พ.ย. 62 105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด ม.8 บ.โคกสว่าง 26 พ.ย. 62 131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุดพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.4 บ.หนองเม็ก ต.โคกสว่าง 26 พ.ย. 62 78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 บ.หนองเม็ก ต.โคกสว่าง 26 พ.ย. 62 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.4 ต.โคกสว่าง 26 พ.ย. 62 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 บ.หนองเม็ก ต.โคกสว่าง 26 พ.ย. 62 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมท่อระบายน้ำขาดชำรุด คสล บ้านแก้ง ม.2 ตโคกสว่าง 22 พ.ย. 62 104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ขาดชำรุดพร้อมว่างท่อระบายน้ำ คสล. ม.3 บ.หาญไพรวัลย์ ต.โคกสว่าง 31 ต.ค. 62 83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) ถนนสายแยกบ้านนาโคก-สามแยกบ้านโพง บ้านนาโคก ม.๑ ต.โคกสว่าง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖,๔๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๖๐๐ ตรม. (ตามแบบของทางราชการ) อบต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ 7 มิ.ย. 62 130
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(น้ำยางพารา) ม.1 บ้านนาโคก 14 พ.ค. 62 127
เปิดเผยร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(น้ำยางพารา) ม.1 ต.โคกสว่าง 7 พ.ค. 62 190