อัลบั้มภาพ

วันที่ 9 มกราคม 2563 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ จากเทศบาลสำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร มาเยี่ยมเยือนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นเกิยรติและยินดีอย่างยิ่ง

วันที่ 9 มกราคม 2563 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ จากเทศบาลสำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร มาเยี่ยมเยือนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นเกิยรติและยินดีอย่างยิ่ง... วันที่ 16 ม.ค. 63 (ดูู 6)

วันที่ 14 มกราคม 2563 จัดทำโครงการฝึกอบรมและจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ปี 2563 ณ ศาลาวัดภูแตงแซง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

วันที่ 14 มกราคม 2563 จัดทำโครงการฝึกอบรมและจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ปี 2563 ณ ศาลาวัดภูแตงแซง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง... วันที่ 14 ม.ค. 63 (ดูู 2)

วันที่ 12 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ยินดีที่ได้ตอนรับ ชมรมจักรยาน Nongphok ชัยมงคล Bike ตามโครงการ ปั่นปันบุญสมทบเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 3

วันที่ 12 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ยินดีที่ได้ตอนรับ ชมรมจักรยาน Nongphok ชัยมงคล Bike ตามโครงการ ปั่นปันบุญสมทบเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 3... วันที่ 13 ม.ค. 63 (ดูู 2)

โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ระหว่าง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓... วันที่ 27 ธ.ค. 62 (ดูู 11)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างสมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างสมพระเกียรติ... วันที่ 20 ธ.ค. 62 (ดูู 17)

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563... วันที่ 20 ธ.ค. 62 (ดูู 9)

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2... วันที่ 18 ธ.ค. 62 (ดูู 10)

16 ธันวาคม 2562 ประชุมฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทศการปีใหม่

16 ธันวาคม 2562 ประชุมฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทศการปีใหม่... วันที่ 16 ธ.ค. 62 (ดูู 9)

29 พฤศจิกายน 2562 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2

29 พฤศจิกายน 2562 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2... วันที่ 29 พ.ย. 62 (ดูู 30)

วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้มีโอกาสตอนรับคณะชมรมจักรยานอำเภอหนองพอก

วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้มีโอกาสตอนรับคณะชมรมจักรยานอำเภอหนองพอกโดยมี ท่านนายอำเภอ ท่านท้องถิ่นอำเภอ และประธานชมรม ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ขอขอบคุณ ท่านนายอำเภอและคณะที่ได้แวะเยี่ยมเยือน... วันที่ 18 พ.ย. 62 (ดูู 24)

11 พฤศจิกายน 2562 พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์

11 พฤศจิกายน 2562 พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์... วันที่ 14 พ.ย. 62 (ดูู 26)

11 พฤศจิกายน 2562 ประชุมประจำเดือน

11 พฤศจิกายน 2562 ประชุมประจำเดือน... วันที่ 11 พ.ย. 62 (ดูู 40)

4 พฤศจิกายน 2562 ถวายกฐินวัดป่าสว่างธรรมาราม

4 พฤศจิกายน 2562 ได้ร่วมถวายกฐินวัดป่าสว่างธรรมาราม... วันที่ 4 พ.ย. 62 (ดูู 32)

31 ตุลาคม 2562 ได้ไปพ่นหมอกครันกำจัดยุง เนื่องจากมีคนไข้เลือดออก ที่บ้านแก้ง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

31 ตุลาคม 2562 ได้ไปพ่นหมอกครันกำจัดยุง เนื่องจากมีคนไข้เลือดออก ที่บ้านแก้ง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 1 พ.ย. 62 (ดูู 37)

วันที่23ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่23ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 24 ต.ค. 62 (ดูู 48)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้เข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้เข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 17 ต.ค. 62 (ดูู 42)

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการปรับพฤติกรรมป้องกันโรคด้วย แอโรบิค หมู่ 6 บ้านโนนพระ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ได้จัดโครงการความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคด้วย แอโรบิค ปี 2562 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 6 บ้านโนนพระ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 25 ก.ย. 62 (ดูู 58)

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรค ด้วยแอโรบิค ปี2562

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ได้จัดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคด้วย แอโรบิค ปี 2562 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าหม้อ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด   ... วันที่ 24 ก.ย. 62 (ดูู 27)

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการปรับพฤติกรรมป้องกันโรค ด้วยแอโรบิค

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการปรับพฤติกรรมป้องกันโรค ด้วยแอโรบิค 2562 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 บ้านแก้ง  ตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนอง  จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 23 ก.ย. 62 (ดูู 21)

ประชุมประจำเดือน กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดประฃุมประจำเดือน กันยายน 2562... วันที่ 13 ก.ย. 62 (ดูู 46)