อัลบั้มภาพ

29 พฤศจิกายน 2562 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2

29 พฤศจิกายน 2562 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2... วันที่ 29 พ.ย. 62 (ดูู 8)

วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้มีโอกาสตอนรับคณะชมรมจักรยานอำเภอหนองพอก

วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้มีโอกาสตอนรับคณะชมรมจักรยานอำเภอหนองพอกโดยมี ท่านนายอำเภอ ท่านท้องถิ่นอำเภอ และประธานชมรม ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ขอขอบคุณ ท่านนายอำเภอและคณะที่ได้แวะเยี่ยมเยือน... วันที่ 18 พ.ย. 62 (ดูู 12)

11 พฤศจิกายน 2562 พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์

11 พฤศจิกายน 2562 พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์... วันที่ 14 พ.ย. 62 (ดูู 13)

11 พฤศจิกายน 2562 ประชุมประจำเดือน

11 พฤศจิกายน 2562 ประชุมประจำเดือน... วันที่ 11 พ.ย. 62 (ดูู 24)

4 พฤศจิกายน 2562 ถวายกฐินวัดป่าสว่างธรรมาราม

4 พฤศจิกายน 2562 ได้ร่วมถวายกฐินวัดป่าสว่างธรรมาราม... วันที่ 4 พ.ย. 62 (ดูู 24)

31 ตุลาคม 2562 ได้ไปพ่นหมอกครันกำจัดยุง เนื่องจากมีคนไข้เลือดออก ที่บ้านแก้ง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

31 ตุลาคม 2562 ได้ไปพ่นหมอกครันกำจัดยุง เนื่องจากมีคนไข้เลือดออก ที่บ้านแก้ง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 1 พ.ย. 62 (ดูู 18)

วันที่23ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่23ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 24 ต.ค. 62 (ดูู 29)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้เข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้เข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 17 ต.ค. 62 (ดูู 31)

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการปรับพฤติกรรมป้องกันโรคด้วย แอโรบิค หมู่ 6 บ้านโนนพระ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ได้จัดโครงการความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคด้วย แอโรบิค ปี 2562 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 6 บ้านโนนพระ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 25 ก.ย. 62 (ดูู 47)

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรค ด้วยแอโรบิค ปี2562

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ได้จัดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคด้วย แอโรบิค ปี 2562 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าหม้อ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด   ... วันที่ 24 ก.ย. 62 (ดูู 24)

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการปรับพฤติกรรมป้องกันโรค ด้วยแอโรบิค

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการปรับพฤติกรรมป้องกันโรค ด้วยแอโรบิค 2562 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 บ้านแก้ง  ตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนอง  จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 23 ก.ย. 62 (ดูู 16)

ประชุมประจำเดือน กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดประฃุมประจำเดือน กันยายน 2562... วันที่ 13 ก.ย. 62 (ดูู 31)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างร่วมกับกองทุน สป.สช. ได้จัดโครงการฝึกอบรม

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างร่วมกับกองทุน สป.สช. ได้จัดโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เด็กก่อนวัยเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กและส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามพานประชาสรรค์... วันที่ 9 ก.ย. 62 (ดูู 56)

โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เด็กก่อนวัยเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูดีแลเด็กและส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างร่วมกับกองทุน สป.สช. ได้จัดโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เด็กก่อนวัยเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กและส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก ณ ศพด.โคกสว่างหาญไพรวัลย์   ... วันที่ 5 ก.ย. 62 (ดูู 52)

โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เด็กก่อนวัยเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูดีแลเด็กและส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างร่วมกับกองทุน สป.สช. ได้จัดโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เด็กก่อนวัยเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูดีแลเด็กและส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด   ... วันที่ 4 ก.ย. 62 (ดูู 45)

ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร

ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร... วันที่ 27 ส.ค. 62 (ดูู 32)

เข้าวัดวันพระ ช่วงเข้าพรรษา

อำเภอหนองพอกพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จัดกิจกรรมเข้าวัดวันพระ ช่วงเข้าพรรษา  ... วันที่ 15 ส.ค. 62 (ดูู 43)

ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้มีลมพายุและมีฝนตกหนักทำให้ต้นมะพร้าวล้มทับยุ้งข้าวของ นายสุครีพ รัตนวงศ์ บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๗ ตำบลโคกสว่าง ได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จึงได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย และพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ต่อไป ณ ห้องประชุมอง..... วันที่ 7 ส.ค. 62 (ดูู 34)

ต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุตำบลกู่อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุตำบลกู่อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มพูนความรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างการพัฒนาความคิด..... วันที่ 2 ส.ค. 62 (ดูู 80)

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา..... วันที่ 28 ก.ค. 62 (ดูู 39)