องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4350-1894

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000005
วันนี้ 000010
วานนี้ 000011
เดือนนี้ 000282
เดือนก่อน 000330
ปีนี้ 004784
ปีก่อน 007398
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ และ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ - 20 มิ.ย. 65(ดู 8) 
  ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ - 20 มิ.ย. 65(ดู 14) 
  วารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ - 20 มิ.ย. 65(ดู 2) 
  การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๖,๑๗,๑๘,๑๙/๒๕๖๕ และ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ - 16 มิ.ย. 65(ดู 13) 
  ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าสีดา - 13 มิ.ย. 65(ดู 13) 
  ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในนามชมรมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา มีพฤติการณ์แอบอ้างเบื้องสูงและโครงการสำคัญ - 9 มิ.ย. 65(ดู 13) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการจัดให้มีสัญญาณเคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง - 9 มิ.ย. 65(ดู 12) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อบต.โคกสว่าง  - 17 เม.ย. 65(ดู 48) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.9 - 7 เม.ย. 65(ดู 36) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส2 งบประมาณ 2565 - 4 เม.ย. 65(ดู 58) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ 4 ประตู  - 4 มี.ค. 65(ดู 125) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ  - 24 ก.พ. 65(ดู 75) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ  - 24 ก.พ. 65(ดู 98) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยางใหม่รถยนต์ กู้ชีพ จำนวน 4 เส้น - 24 ก.พ. 65(ดู 90) 

ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สือสานสู่ 100 ล้านต้น ณ วัดป่าภูภังค์คีรีเขต (ดู 3)

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก ได้เป็นประธาน เปิดโครงการประชุมติดตามและซักซ้อมการบริหารงานขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2565 ประชุมสัญจร และนายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้มอบ (ดู 4)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ดู 250)

โควิดสายพันธุ์อินเดียเกิดการกลายพันธุ์ทั้งแบบ Double Mutant และTriple Mutant Variant ส่งผลให้อันตรายกว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิม และด้วยการระบาดอย่างหนักในประเทศอินเดียทำให้ทั่วโลกต่างให้ความสนใจในการศึกษาเพื่อเตรียมรับมือป้องกัน (ดู 258)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [18 เม.ย. 65]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 : [18 เม.ย. 65]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 : [18 เม.ย. 65]
  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : [7 เม.ย. 65]
  คู่มือปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : [7 เม.ย. 65]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 - 2565 : [7 เม.ย. 65]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 : [7 เม.ย. 65]
  นโยบายไม่รับของขวัญ : [7 เม.ย. 65]
  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน : [7 เม.ย. 65]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร