องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4350-1894

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000011
วันนี้ 000003
วานนี้ 000006
เดือนนี้ 000082
เดือนก่อน 000245
ปีนี้ 005159
ปีก่อน 007398
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้กรรมมกันต้านภัยอาชญากรรมมางเทคโนโลยี - 8 ส.ค. 65(ดู 9) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ - 8 ส.ค. 65(ดู 9) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การควบคุมการเล้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - 8 ส.ค. 65(ดู 11) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕ - 8 ส.ค. 65(ดู 12) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ. ๒๕๖๕ - 8 ส.ค. 65(ดู 7) 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๖๗๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ - 5 ส.ค. 65(ดู 5) 
  ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม - 27 ก.ค. 65(ดู 10) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีทอดเทียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดป่าโคกสว่างธรรมาราม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 3)

เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2565 นายพล พรรคพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สูงอายุที่เข้าอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่า (ดู 21)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ดู 297)

โควิดสายพันธุ์อินเดียเกิดการกลายพันธุ์ทั้งแบบ Double Mutant และTriple Mutant Variant ส่งผลให้อันตรายกว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิม และด้วยการระบาดอย่างหนักในประเทศอินเดียทำให้ทั่วโลกต่างให้ความสนใจในการศึกษาเพื่อเตรียมรับมือป้องกัน (ดู 277)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [18 เม.ย. 65]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 : [18 เม.ย. 65]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 : [18 เม.ย. 65]
  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : [7 เม.ย. 65]
  คู่มือปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : [7 เม.ย. 65]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 - 2565 : [7 เม.ย. 65]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 : [7 เม.ย. 65]
  นโยบายไม่รับของขวัญ : [7 เม.ย. 65]
  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน : [7 เม.ย. 65]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร