ประกาศราคากลางการจ้างเหมาติดตั้งกล้องพร้อมอุปกรณ์


ออนไลน์ : 23

หัวข้อ :: ประกาศราคากลางการจ้างเหมาติดตั้งกล้องพร้อมอุปกรณ์

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน2   วันที่ : 0 -1957   View : 14
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :