เปิดเผยราคาจัดซื้อวัสดุเลือกตั้ง จำนวน 40 รายการ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: เปิดเผยราคาจัดซื้อวัสดุเลือกตั้ง จำนวน 40 รายการ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง   จำนวน 40  รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  ประจำปีงบประมาณ  2565 
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน2   วันที่ : 0 -1957   View : 12
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :