ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 1. วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 
 2. วันรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2565
 3. สถานที่รับสมัคร 3.1 วันที่ 22 สิงหาคม 2565 หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด (ด้านหลังสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด) 
                          3.2 วันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เปิดไฟล์
โพสโดย : ประชาสัมพันธ์   วันที่ : 22 สิงหาคม 65   View : 74
ข่าวประชาสัมพันธ์
มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา  (ดู 991)
ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่เพื่อบริการประชาชน  (ดู 936)
​หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เพื่อใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน  (ดู 2118)
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล้ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดืมสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 618)
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่(งานวันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2561   (ดู 722)
ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 905)
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 638)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :