ประชาสัมพันธ์ส่งข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ส่งข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์ส่งข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕
เปิดไฟล์
โพสโดย : ประชาสัมพันธ์   วันที่ : 11 กรกฎาคม 65   View : 28
ข่าวประชาสัมพันธ์
มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา  (ดู 959)
ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่เพื่อบริการประชาชน  (ดู 900)
​หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เพื่อใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน  (ดู 2075)
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล้ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดืมสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 591)
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่(งานวันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2561   (ดู 630)
ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 873)
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 611)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :