ประชาสัมพันธ์การซื้อของออนไลน์อย่างหลงเชื่อคำโฆษณา


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การซื้อของออนไลน์อย่างหลงเชื่อคำโฆษณา

ประชาสัมพันธ์การซื้อของออนไลน์อย่างหลงเชื่อคำโฆษณา
เปิดไฟล์
โพสโดย : ประชาสัมพันธ์   วันที่ : 11 พฤศจิกายน 64   View : 41
ข่าวประชาสัมพันธ์
มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา  (ดู 749)
ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่เพื่อบริการประชาชน  (ดู 730)
​หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เพื่อใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน  (ดู 1768)
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล้ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดืมสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 437)
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่(งานวันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2561   (ดู 475)
ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 671)
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 476)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :